آخرین اخبار بیمارستان افضلی پور

جلسه آموزشی حسابداری کالا با حضور مصطفی شمس پور از اساتید مدیریت امور مالی در سالن کنفرانس گروه داخلی بیمارستان افضلی پور برگزار شد.

جلسه آموزشی طب و قانون با حضور بازپرس شعبه 15 دادسرای عمومی و انقلاب کرمان در سالن کنفرانس داخلی بیمارستان افضلی پور برگزار شد.

دوره آموزشی آمادگی در مواجه با بحران های داخلی و خارجی در بیمارستان افضلی پور برگزار شد.

جلسه بسیج جامعه پزشکی بیمارستان افضلی پور با حضور اعضاء برگزار شد.

کلاس آموزشی اخلاق حرفه ای در سالن کنفرانس پرستاری بیمارستان افضلی پور برگزار شد.

سمینار آموزشی بیمه سلامت و عمر، همراه با امتیاز باز آموزی در سالن کنفرانس بیمارستان افضلی پور برگزار شد.

کنفرانس یک روزه تداخلات دارویی همراه با امتیاز بازآموزی در سالن کنفرانس بیمارستان افضلی پور برگزار شد.

سمینار آموزشی معیارها و ارزش ها در اصول اخلاق پزشکی با حضور دستیاران، اساتید و متخصصین گروه زنان بیمارستان افضلی پور برگزار شد.

مراسم بزرگداشت هفته جهانی بهداشت دست در مرکز آموزشی درمانی افضلی پور برگزار شد.

به مناسبت هفته اسناد ملی و مدارک پزشکی، مدیر بیمارستان افضلی پور با حضور در واحد پذیرش و واحد بایگانی مدارک پزشکی بیمارستان از پرسنل این واحد تجلیل کرد.

طراحی، اجرا و پشتیبانی : karamoozian.ir