آخرین اخبار معاونت درمان

سمینار آموزشی برنامه استراتژیک و عملیاتی ویژه مسئولان بهبود کیفیت استان برگزارشد .

اولین نشست بررسی راه اندازی برنامه نظام ارجاع در دانشگاه علوم پزشکی کرمان در محل سالن معاونت درمان برگزار شد.

سمینار آموزشی آشنایی مبانی قصور و حقوق حرفه ای ویژه پزشکان، پیراپزشکان و پرستاران دانشگاه علوم پزشکی کرمان به همت واحد آموزش پرستاری معاونت درمان برگزار شد.

کارگاه احیاء قلبی و ریوی پایه به همت واحد آموزش معاونت درمان دانشگاه در محل سالن این معاونت برگزار شد.

رئیس هیات امنای صرفه جویی ارزی وزارت بهداشت 26 اردیبهشت ماه از پیشرفت فیزیکی طرح های در حال احداث دانشگاه علوم پزشکی کرمان بازدید کرد.

کارگاه آموزشی مراقبت پرستاری در منزل ویژه پرستاران، خصوصا پرستاران مشمول واحد مراقبت پرستاری در منزل به همت اداره پرستاری معاونت درمان در محل سالن آموزش مداوم برگزار شد.

به مناسبت روز اسناد ملی و میراث مکتوب و مدارک پزشکی صورت پذیرفت:
تجلیل از پرسنل واحد مدارک پزشکی بیمارستان شهید باهنر

به مناسبت روز19اردیبهشت روز اسناد ملی و میراث مکتوب و مدارک پزشکی، مدیر بیمارستان شهید باهنر و معاون امور مالی بیمارستان از پرسنل واحد مدارک پزشکی این مرکز تقدیر کردند.

در مراسمی با حضور معاون درمان و جمعی از مدیران حوزه معاونت درمان دانشگاه، از خدمات پرسنل بخش های مامائی، بیماری های خاص و مدارک پزشکی این معاونت با اهدا گل و شیرینی تجلیل شد.

همزمان با فرا رسیدن روز بیماری های خاص صورت پذیرفت:
تجلیل از پرسنل بخش های درمانی بیماران خاص مراکز آموزشی و درمانی شهر کرمان

همزمان با فرا رسیدن روز بیماری های خاص از پرسنل واحدهای درمانی بیماران خاص مراکز درمانی شهر کرمانی تجلیل شد.

به مناسبت روز11اردیبهشت و روز کارگر:
همکاران بخش های خدمات معاونت درمان تجلیل شدند

به مناسبت 11 اردیبهشت و روز کارگر، معاون درمان دانشگاه به همراه مدیر درمان و مدیر امور اداری این معاونت از پرسنل بخش های خدمات معاونت با اهدا گل قدردانی کردند.

طراحی، اجرا و پشتیبانی : karamoozian.ir