آخرین اخبار معاونت فرهنگی دانشجویی

اعضای جدید شورای مرکزی کانون قرآن و عترت دانشجویی امروز با حضور دکتر بارونی معاون دانشجویی فرهنگی و محمود قربانی نژاد مدیر فرهنگی دانشگاه معرفی شدند و در این مراسم از اعضای پیشین این کانون قدردانی به عمل آمد.

اداره مشاوره برگزار کرد:
کارگاه آموزشی شناسایی وسواس

کارگاه آموزشی شناسایی وسواس و انواع آن با مدرسی امید ایرانمنش روان شناس بالینی با حضور کارکنان حوزه معاونت دانشجویی فرهنگی روز یکشنبه اول بهمن ماه در سالن کنفرانس ساختمان صبا برگزار شد.

سومین جلسه کتاب خوانی با حضور کارشناسان اداره مشاوره دانشجویی و کارکنان حوزه معاونت روز چهارشنبه 27دی ماه در سالن کنفرانس ساختمان صبا برگزار شد.

هشتمین جلسه کمیته ناظر بر نشریات دانشگاهی در دانشگاه، دوشنبه 25 دی ماه با حضور اعضاء این کمیته برگزار شد.

نشست رئیس دانشگاه با دانشجویان فعال فرهنگی با حضور معاون دانشجویی فرهنگی روز شنبه 23دی ماه در محل دفتر ریاست دانشگاه برگزار شد.

انتخابات اعضاء مرکزی کانون قرآن و عترت با حضور دانشجویان و نظارت رئیس مرکز قرآن و عترت و کارشناسان فرهنگی دانشگاه در محل دفتر مرکز قرآن وعترت معاونت دانشجویی فرهنگی برگزار شد.

اولین جلسه کتاب خوانی با حضور کارشناسان اداره مشاوره دانشجویی و کارکنان حوزه معاونت، روز چهارشنبه 13دی ماه در سالن کنفرانس ساختمان صبا برگزار شد.

اولین جلسه کارگاه خود شناسی با برنامه ریزی هیأت اندیشه ورز معاونت دانشجویی فرهنگی با حضور دکتر صدیقه ایرانمنش به عنوان مدرس کارگاه روز سه شنبه 12دی ماه در سالن کنفرانس ساختمان صبا برگزار شد.

ثبت نام دوره آموزشی روخوانی و روانخوانی قران کریم و تجوید نماز، ویژه کارکنان دانشگاه علوم پزشکی کرمان آغاز شد.

اردوی فرهنگی تفریحی کلوت های شهداد با برنامه ریزی اداره فوق برنامه دانشگاه و با حضور مدیر دانشجویی، رئیس اداره فوق برنامه و دانشجویان دختر دانشگاه روز پنجشنبه 7دی ماه برگزار شد.

طراحی، اجرا و پشتیبانی : karamoozian.ir