آخرین اخبار روابط بین الملل
به دبیری دانشگاه علوم پزشکی کرمان برگزار شد:
چهارمین نشست مراکز همکار سازمان جهانی بهداشت

چهارمین نشست مراکز همکار سازمان جهانی بهداشت، چهارشنبه 19 اردیبهشت ماه در محل وزارت بهداشت و درمان برگزار شد.

جلسه گسترش ارتباطات بین المللی در حوزه آموزش پزشکی و مرجعیت علمی 9 اردیبهشت ماه همزمان با دومین روز از هفته آموزش و با حضور جمعی از اعضای هیات علمی دانشگاه در سالن آمفی تئاتر دانشکده داروسازی برگزار شد.

چهارمین جلسه رابطین روابط بین الملل دانشگاه با حضور قائم مقام رییس دانشگاه، مدیر روابط بین الملل، سرپرست اداره دانشجویان خارجی و رابطین بین الملل، چهارشنبه 22 فروردین ماه در محل سالن آمفی تئاتر سازمان مرکزی دانشگاه برگزار شد.

جلسه بین المللی سازی دانشکده پرستاری و مامایی با حضور معاون آموزشی، مدیر روابط بین الملل، سرپرست اداره دانشجویان خارجی، اعضای هیئت علمی دانشکده پرستاری، مسئول اعتبار بخشی بیمارستان ها و نمایندگان مراکز درمانی-آموزشی دانشگاه برگزار شد.

جلسه تبادل نظر پیرامون بین المللی سازی دانشگاه و جذب دانشجویان خارجی، 21 بهمن ماه در دفتر روابط بین الملل دانشگاه برگزار شد.

جلسه بحث و تبادل نظر در خصوص رابطین بین الملل دانشجویی، با حضور مسئولین معاونت های آموزشی، پژوهشی، دانشجويي فرهنگی و روابط بین الملل دانشگاه، روز شنبه 14 بهمن ماه در محل سالن کنفرانس معاونت آموزشی برگزار شد.

دومین جلسه بین المللی سازی دانشکده پیراپزشکی با حضور مدیر روابط بین الملل دانشگاه، معاون آموزشی دانشکده، رابط بین الملل و مسئول IT دانشکده روز یکشنبه 8 بهمن ماه در دفتر مدير روابط بین الملل دانشگاه برگزار شد.

مسئولان دانشگاه علوم پزشکی کرمان از طریق ویدئو کنفرانس نشستی را با مسئولان دانشگاه مدیترانه شرقی برگزار کردند.

سومین جلسه رابطین بین الملل دانشگاه، دوشنبه 11 دی ماه در سالن آمفی تئاتر سازمان مرکزی دانشگاه برگزار شد.

دومین جلسه رابطین هیئت علمی بین الملل با حضور دکتر رشیدی نژاد رییس دانشگاه، دکتر امیرحیدری مدیر روابط بین الملل، دکتر احمدی سرپرست اداره دانشجویان خارجی و تعدادی از اعضای هیأت علمی دانشگاه، روز دوشنبه 10 مهرماه در محل سالن کنفرانس حوزه ریاست برگزار شد.

طراحی، اجرا و پشتیبانی : karamoozian.ir