آخرین اخبار معاونت اجتماعی

دومین جلسه کارگاه خود شناسی با برنامه ریزی هیئت اندیشه ورز معاونت دانشجویی فرهنگی با حضور دکتر صدیقه ایرانمنش به عنوان مدرس کارگاه روز سه شنبه 26دی ماه در سالن کنفرانس ساختمان صبا برگزار شد.

معصومه یزدانشناس، رئیس اداره سازمان های مردم نهاد حوزه سلامت دانشگاه علوم پزشکی کرمان، شنبه 23 دی ماه از انجمن خیریه حمایت از بیماران روانی گلستان سلامت تحت نظارت سازمان بهزیستی، بازدید نمود.

جلسه بررسی مشکلات حضور افاغنه در مراکز درمانی دانشگاه علوم پزشکی کرمان به همت معاونت اموراجتماعی این دانشگاه و با حضور مدیران بیمارستانی و کارشناسان مربوطه در محل این معاونت برگزار شد.

جلسه اهدا ساختمان توسط خیّر سلامت به دانشکده طب ایرانی و طب تسکینی و تلفیقی بیماران سرطانی معاونت امور اجتماعی دانشگاه با حضور کارنما خیّر حوزه سلامت، دکتر ابوسعیدی معاون امور اجتماعی، دکتر دهقانی مدیر مشارکت های مردمی و دکتر ستایش رئیس دانشکده طب ایرانی دانشگاه برگزار شد.

کارگاه آموزش نشاط اجتماعی به همت کارگروه سلامت و امنیت غذایی معاونت امور اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی کرمان در تاریخ 18 دی ماه در محل این معاونت برگزار شد.

سومین جلسه کارگروه تخصصی تشکل های مردم نهاد مدیریت بحران استان کرمان، شنبه 16 دی ماه در محل استانداری برگزار شد.

اولین جلسه ستاد مدیریت بحران سمن های حوزه سلامت کرمان با حضور دکتر مجید دهقانی قائم مقام معاونت امور اجتماعی دانشگاه، معصومه یزدانشناس رئیس اداره سازمان های مردم نهاد حوزه سلامت کرمان و اعضای ستاد مدیریت بحران سمن های سلامت، سه شنبه 12 دی ماه برگزار شد.

به دنبال برگزاری انتخابات ستاد مدیریت بحران سازمان های مردم نهاد حوزه سلامت معاونت امور اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی کرمان، اعضای منتخب اولین بازدید خود را از منطقه زلزله زده کوهبنان بعمل آوردند.

انتخابات مدیریت بحران سمن های حوزه سلامت دانشگاه علوم پزشکی کرمان سه شنبه 5 دی ماه در محل معاونت امور اجتماعی دانشگاه برگزار شد.

جلسه کارگروه تخصصی تشکل های مردم نهاد مدیریت بحران استان کرمان با حضور اعضا، شنبه 2 دی ماه در محل استانداری برگزار شد.

طراحی، اجرا و پشتیبانی : karamoozian.ir