آخرین اخبار شهرســتان کرمان

دومین کارگروه بهداشت شهرستان کرمان به ریاست معاون فرماندار شهرستان، 25 تیر ماه در محل فرمانداری تشکیل شد.

به همت مرکز بهداشت شهرستان کرمان برگزار شد:
دومین مراسم جشن سلامت در مجموعه بوستان مادر شهر کرمان

دومین مراسم جشن سلامت با حضور پرشور همکاران و همشهریان در تاریخ پنجشنبه 21 تیر ماه مجموعه بوستان مادر برگزار شد.

جلسه آموزشی ویدئو کنفرانس تغذیه با محوریت اصول صحیح تغذیه در سنین مختلف زندگی ویژه مسئولین برنامه روستا مهد، مسئولین مراکز و کارشناسان تغذیه مراکز جامع سلامت شهرستان کرمان برگزار شد.

برنامه سه شنبه های مهدوی در مرکز بهداشت شهرستان کرمان به همت پایگاه مقاومت بسیج دانشگاه، روابط عمومی و ستاد صیانت مرکز بهداشت، سه شنبه 19 تیر ماه در این مرکز برگزار شد.

جلسه برنامه های روز جهانی هپاتیت، با حضور رئیس مرکز بهداشت شهرستان، مسئول واحد بیماری ها، مسئولین مراکز و کارشناس برنامه هپاتیت مرکز بهداشت کرمان، 20 تیر ماه در محل سالن کنفرانس سرپرستی این مرکز برگزار شد.

کارشناس بیماری های مشترک انسان و دام (زئونوز) در مرکز بهداشت شهرستان کرمان گفت: بیماری های قابل انتقال بین انسان و حیوان یا زئونوز، بیماری هایی هستند که بطور طبیعی بین حیوانات مهره دار و انسان انتقال می یابند.

به مناسبت هفته بیماری های مشترک بین انسان و حیوان:
جلسه ویدئو کنفرانس در مرکز بهداشت شهرستان کرمان برگزار شد

به مناسبت هفته بیماری های مشترک بین انسان و حیوان، جلسه ویدئو کنفرانس با حضور کارشناسان واحدهای ستادی، مراقبین سلامت و بهورزان در تاریخ 17 تیرماه در مرکز بهداشت شهرستان کرمان برگزار شد.

کمیته هماهنگی برنامه های روز جهانی هپاتیت، با حضور رئیس مرکز بهداشت شهرستان، مسئولین واحدهای ستادی و کارشناس برنامه هپاتیت در تاریخ 19 تیر ماه در محل سالن کنفرانس سرپرستی مرکز بهداشت کرمان برگزار شد.

کمیته هماهنگی برنامه های هفته جهانی شیر مادر ،در تاریخ 16 تیر ماه در محل سالن کنفرانس سرپرستی مرکز بهداشت کرمان برگزار شد.

به همت مرکز بهداشت شهرستان کرمان برگزار شد:
جشن سلامت در مجموعه بوستان مادر شهر کرمان

جشن سلامت با حضور پرشور همکاران و همشهریان در مجموعه بوستان مادر برگزار شد.

طراحی، اجرا و پشتیبانی : karamoozian.ir