آخرین اخبار بیمارستان افضلی پور

جلسه مشترک تیم مدیریت آموزش بیمارستان افضلی پور و آموزش علوم پزشکی در سالن پرستاری بیمارستان برگزار شد.

مانور دور میزی به منظور ساماندهی و آمادگی در بحران، 25 دی ماه در سالن اجتماعات بیمارستان افضلی پور برگزار شد.

سمینار کنترل عفونت با موضوع آنفولانزا، 19و20دی ماه در سالن های اجتماعات و پرستاری بیمارستان افضلی پور برگزار شد.

سمینار پیری زود رس پوست با حضور بیش از 50 نفر از اعضا هیأت علمی و پزشکان دانشگاه در سالن اجتماعات بیمارستان افضلی پور برگزار شد.

کلاس آموزشی فرزند پروری با امتیاز باز آموزی در سالن کنفرانس پرستاری بیمارستان افضلی پور برگزار شد.

کنفرانس علمی پیرامون بیماری "ای بی" و مراقبت پرستاری ویژه سرپرستاران بیمارستان ها، 12 دی ما ه درسالن کنفرانس پرستاری بیمارستان افضلی پور برگزار شد.

جلسه آموزشی اخلاق، ویژه پرسنل نگهبانی در بیمارستان افضلی پور برگزار شد.

کلاس آموزشی سبک زندگی اسلامی، پنجم دی ماه در سالن اجتماعات بیمارستان افضلی پور با امتیاز باز آموزی برگزار شد.

جلسه راه اندازی کلینیک قلب و بارداری در حوزه ریاست بیمارستان افضلی پور برگزار شد.

کمیته پایش و سنجش کیفیت، چهارم دی ماه در بیمارستان افضلی پور برگزار شد.

طراحی، اجرا و پشتیبانی : karamoozian.ir