آخرین اخبــار ایران و جهان
اوقات شــرعی
نظر سنجــی
آخرین اخبار معاونت درمان

مسئول اداره ارتقاء خدمات درمانی وزارت بهداشت، چهارشنبه 25 مهرماه از بیمارستان های دانشگاهی شهر کرمان بازدید کرد.

به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد:
نشست مشترک نظام ارجاع

در راستای الزام اجرای برنامه نظام ارجاع در کشور،نشست مشترک نظام ارجاع در معاونت درمان دانشگاه به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد.

کمیته کنترل عفونت با حضور معاون درمان و کارشناسان مربوطه از معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی کرمان برگزار شد.

معاون درمان دانشگاه به همراه مدیران و کارشناسان این حوزه از واحدopu(فراهم آوری پیوند اعضا) دانشگاه علوم پزشکی کرمان بازدید کردند.

کارگاه آموزشی ویژه کارشناسان نظارت و اعتبار بخشی قطب هشتم کشوری به صورت ويدئو کنفرانس در محل سالن معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی کرمان برگزار شد.

دومین کارگاه آموزشی ارائه داشبورد مدیریتی، پرونده الکترونیکی توسط شرکت پشتیبان جهت اعضای تیم اجرایی HIS در محل سالن آموزش مجازی برگزار شد.

در راستای الزام اجرای برنامه نظام ارجاع در کشور، نشست مشترکی به صورت ویدئو کنفرانس به همت معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی کرمان با معاونین درمان و بهداشت،مدیر آمار و فن آوری اطلاعات و نماینده بیمه سلامت دانشگاه علوم پزشکی کرمان وسایر دانشگاه های استان به منظور اطلاع رسانی ،مشارکت و هم اندیشی تشکیل شد.

دکتر نجاتیان مدیر کل دفتر ارتقا سلامت معاونت پرستاری وزارت بهداشت و هیات همراه 5 و 6 مردادماه از بیمارستان های شفا و شهید باهنر و مراکز مشاور پرستاری خصوصی شهر کرمان بازدید کردند.

کارشناسان معاونت درمان دانشگاه از بیمارستان خاتم الانبیاء بافت بازدید کردند.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کرمان بر ثبت صحیح داده های بیمارستانها در سامانه HIS تاکید کرد.

طراحی، اجرا و پشتیبانی : karamoozian.ir