آخرین اخبار معاونت فرهنگی دانشجویی

چهارمین جلسه کمیته ناظر بر نشریات دانشگاهی با حضور تمامی اعضاء این کمیته و کارشناس فرهنگی روز شنبه 23تیرماه در سالن کنفرانس ساختمان صبا برگزار شد.

انتخابات شورای مرکزی کانون دانشجویی مهدویت دانشگاه با حضور کارشناس فرهنگی و اعضاء این کانون برگزار شد.

انتخابات شورای مرکزی انجمن علمی فیزیوتراپی با حضور مسئول انجمن علمی دانشگاه، اعضای مجمع عمومی و نماینده کاندیداها در دانشکده پیراپزشکی برگزار شد.

با رای اعضاء شورای فرهنگی دانشگاه صورت پذیرفت:
تصویب تشکیل کانون موسیقی دانشجویان دانشگاه

با رای اکثریت اعضاء شورای فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی کرمان، تشکیل کانون موسیقی در دانشگاه به تصویب این شورا رسید و این کانون رسما فعالیت خود را آغاز خواهد کرد.

طی جلسه ای با حضور دکتر بارونی معاون دانشجویی فرهنگی و پرسنل امور دانشجویی دانشگاه در محل سالن ساختمان صبا، سرپرست جدید امور دانشجویی دانشگاه معرفی شد.

انتخابات انجمن علمی سلول های بنیادی پزشکی و باز ساختی در دو حوزه انتخاباتی دانشکده پزشکی و پیراپزشکی دانشگاه برگزار شد.

مسئول اداره مشاوره دانشگاه در کارگاه آموزشی "تله شادمانی" گفت: شادمانی مرحله است که بدست آوردن و حفظ آن بسیار مشکل است.

سومین جلسه کمیته ناظر بر نشریات دانشگاهی در سال جاری با حضور اعضاء این کمیته و کارشناسان فرهنگی روز دوشنبه 28 خرداد ماه در ساختمان صبا برگزار شد.

به همت کانون دانشجویی پژواک برگزار شد:
مراسم تقدیر از اعضای کانون دانشجوی پژواک(آواز قو)

مراسم تقدیر از اعضای کانون دانشجوی پژواک (آواز قو)، شامگاه سه شنبه هشتم خرداد ماه در مجموعه ی باغ بهرامی برگزار شد.

نفرات برگزیده مرحله دانشگاهی مسابقات جشنواره قرآن و عترت وزارت بهداشت در بخش های آوایی و کتبی مشخص شدند.

طراحی، اجرا و پشتیبانی : karamoozian.ir