آخرین اخبار شهرســتان رابر

جلسه توجیهی و اموزشی مدیران مدارس مروج سلامت صبح امروز با حضور مسئولین آموزش و پرورش، مدیران مدارس و کارشناسان مرکز بهداشت در محل سالن اجتماعات آموزش و پرورش شهرستان رابر برگزار شد.

کمیته ارتقا مدارس مروج سلامت با حضور مسئولین آموزش و پرورش، مدیر شبکه بهداشت و درمان و کارشناسان ستاد مرکز بهداشت شهرستان رابر، چهارم آذر ماه در این مرکز برگزار شد.

در راستای اجرای برنامه های آموزشی بهداشت محیط کلاس آموزشی آشنایی با بهداشت آرایشگاه ویژه متصدیان آرایشگاه های مردانه، چهارم آذر ماه در محل مرکز بهداشت رابر برگزار شد.

یک تن مواد غذایی تاریخ مصرف گذشته،با حضور کارشناسان بهداشت محیط و نماینده شهرداری شهرستان رابر در محل دفن زباله این شهر معدوم شدند.

دوره آموزشی ویژه کارگران شهرداری شهرستان رابر به همراه واکسیناسیون هپاتیت و کزاز با حضور کارشناسان واحدهای بهداشت محیط و حرفه ای، بیماری ها و تیم واکسیناسیون 23 آبان ماه در محل سالن اجتماعات مرکز بهداشت این شهرستان برگزار شد.

جلسه آموزشی ویژه متصدیان نانوایی با حضور کارشناسان بهداشت محیط و حرفه ای مرکز بهداشت و متصدیان نانوایی های سطح شهر رابر در سالن اجتماعات مرکز بهداشت برگزار شد.

کمیته کنترل پسماند با حضور مدیر شبکه بهداشت و درمان، کارشناسان بهداشت محیط و حرفه ای و مسئولین شهرستان رابر 15 آبان ماه در سالن اجتماعات مرکز بهداشت برگزار شد.

جشنواره تخم مرغ با حضور کارکنان شبکه بهداشت و درمان، مسئولین آموزش و پرورش شهرستان رابر، 14 آبان ماه در مدرسه فاطمیه این شهر برگزار شد.

جلسه کمیته مکمل یاری با حضور همکاران شبکه بهداشت رابر ، مدیران و مربیان بهداشت مدارس در سالن اجتماعات این مرکز برگزار شد .

مانور پدافند غیرعامل شهرستان رابر با حضور کلیه ادارات شهرستان،هفتم آبان ماه در محل یکی از مدارس برگزار گردید.

طراحی، اجرا و پشتیبانی : karamoozian.ir