آخرین اخبار شهرســتان بردسیر

جمعه 29 دی ماه مصادف با روز ملی هوای پاک، منطقه گردشگری بیدخوان شهرستان بردسیر، پاکسازی و زباله های رهاشده در طبیعت جمع آوری شد.

در پی اجرائی شدن مصوبات کارگروه سلامت و بهداشت شهرستان بردسیر، خدمات نوین سلامت به تعدادی از مسئولین و کارکنان ادارات این شهرستان ارائه شد.

کمیته بهورزی مرکز بهداشت بردسیر با حضور مدیر شبکه و مرکز بهداشت بردسیر و جمعی از کارشناسان و مسئولین ذیربط سه شنبه 19 دی در محل ستاد این مرکز تشکیل شد.

کارگروه سلامت و بهداشت شهرستان بردسیر، پنج شنبه 14 دی ماه در محل سالن اجتماعات مرکز بهداشت برگزار شد.

کارگاه آموزشی فوریت های مامائی، چهارشنبه 13 دی ماه در سالن سلامت مرکز بهداشت بردسیر برگزار شد.

شورای ارتقاء سلامت شهرستان بردسیر، سه شنبه 12 دی ماه در محل فرمانداری این شهرستان تشکیل شد.

جلسه کارشناسان و سوپروایزرین مناطق شهرستان بردسیر با حضور مدیر شبکه و مرکز بهداشت ، پنج شنبه هفتم دی ماه در محل ستاد مرکز بهداشت این شهرستان برگزار شد.

تیم نظارت عالی مرکز بهداشت بردسیر، چهارشنبه ششم دی ماه از منطقه نگار و واحدهای تحت پوشش بازدید نمود.

برهانی مدیر شبکه و مرکز بهداشت بردسیر به همراه حاج غنی بخشدار نگار و رضایی شهردار این شهر چهارشنبه ششم دی ماه، از مرکز خدمات جامع سلامت شهر نگار و اماکن مختلف خدماتی و تهیه و توزیع مواد غذائی در سطح این شهر بازدید کردند.

کارگروه سلامت در ستاد شبکه بهداشت و درمان شهرستان بردسیر با حضور مدیر شبکه بهداشت و درمان و فرمانده ناحیه مقاومت سپاه شهرستان بردسیر پنج شنبه 23 آذر ماه در محل ستاد شبکه بهداشت و درمان این شهرستان تشکیل شد.

طراحی، اجرا و پشتیبانی : karamoozian.ir