آخرین اخبار شهرســتان بردسیر

در جلسه شورای اداری شهرستان بردسیر، از روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان به عنوان روابط عمومی فعال این شهرستان با اهدای لوح تقدیر و اهدای جوایز تجلیل شد.

کمیته شهرستانی طرح سلامت دهان و دندان دانش آموزان مقطع ابتدائی شهرستان بردسیر، یک شنبه 30 اردیبهشت ماه، در محل ستاد آموزش و پرورش این شهرستان تشکیل شد.

تیم نظارت عالی مرکز بهداشت بردسیر دوشنبه 24 اردیبهشت ماه از منطقه نگار بازدید و به بررسی و ساماندهی مشکلات بهداشتی درمانی این منطقه پرداختند.

تیم نظارت عالی مرکز بهداشت بردسیر، دوشنبه 17 اردیبهشت ماه از منطقه گلزار بازدید و به بررسی و ساماندهی مشکلات بهداشتی درمانی منطقه پرداختند.

دکتر عزتیان کارشناس دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت و دکتر طباطبائی معاونت بهداشتی دانشگاه، امروز دوشنبه دهم اردیبهشت ماه از مرکز بهداشتی درمانی اردوگاه افاغنه بردسیر بازدید کردند.

دکتر عزتیان کارشناس دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت به همراه دکتر طباطبائی معاونت بهداشتی دانشگاه، امروز دوشنبه دهم اردیبهشت ماه از مرکز بهداشت بردسیر بازدید کردند.

در ادامه برنامه های سلامت و در آخرین روز از هفته سلامت جمعه 7 اردیبهشت ارائه خدمات سلامت به نمازگزاران جمعه بردسیر توسط دو تیم سلامت انجام شد.

در آخرین روز از هفته سلامت پرسنل شبکه بهداشت و درمان بردسیر در مراسم نماز جمعه کردند و هفته سلامت سال جاری را با شرکت در این فریضه عبادی سیاسی به پایان رساندند.

در چهارمین روز از هفته سلامت، شورای سلامت و امنیت غذائی شهرستان بردسیر، سه شنبه چهارم اردیبهشت ماه در سالن اجتماعات مرکز بهداشت این شهرستان تشکیل شد.

با دستور فرماندار و با حضور مدیر شبکه و مسئولین شهرستان بردسیر معدوم سازی بیش از ده تن مواد غذایی فاسد و تاریخ مصرف گذشته، سه شنبه چهارم اردیبهشت ماه در بردسیر انجام شد.

طراحی، اجرا و پشتیبانی : karamoozian.ir