آخرین اخبار شهرســتان راور

جلسات آموزشی در زمینه سلامت روان ویژه والدین و سفیران سلامت سه شنبه 20 آذر ماه در شهرستان راور برگزار شد.

جلسه آموزشی در زمینه خود مراقبتی و پیشگیری از افسردگی ویژه سفیران سلامت یکشنبه 18 آذر ماه در محل سالن آموزش شبکه بهداشت و درمان راور برگزار شد.

جلسه آموزشی فرزندپروری ویژه رابطین بهداشت و سفیران سلامت شهرستان راور سه شنبه 13 آذر ماه در محل سالن آموزش شبکه بهداشت و درمان برگزار شد.

کمیته بهبود سلامت روان با محوریت پیشگیری از خودکشی یکشنبه 11 آذر در محل فرمانداری شهرستان راور برگزار شد.

کارگاه آموزشی "روابط موثر بین همسران و پیشگیری از خیانت زوجین" در محل سالن آموزش شبکه بهداشت و درمان راور برگزار شد.

اورژانس 115 شهرستان راور در مانور سراسری زلزله در مدارس حضور فعال د اشت.

جلسه آموزشی پیشگیری از خشونت های خانگی ویژه رابطین بهداشتی و سفیران سلامت پنج شنبه 7 آذر در محل سالن آموزش شبکه بهداشت و درمان راور برگزار شد.

کمیته سلامت روان با محوریت کاهش دسترسی آسان به سموم و داروهایی که امکان سوء مصرف دارند جهت پیشگیری از خودکشی، پنج شنبه 30 آبان با حضور نماینده اداره جهاد کشاورزی برگزار شد.

کارگاه آموزشی "تغذیه در گروه های سنی مختلف زندگی" ویژه پرسنل مرکز بهداشت شهرستان راور پنج شنبه 30 آبان در محل سالن آموزش این مرکز برگزار شد.

جلسه آموزشی در زمینه خودمراقبتی جهت رابطین و سفیران سلامت مرکزبهداشت شهرستان راور سه شنبه 29 آبان برگزار شد.

طراحی، اجرا و پشتیبانی : karamoozian.ir