آخرین اخبار شهرســتان راور

کارگاه آموزشی سلامت دهان و دندان، ویژه مراقبین سلامت، بهورزان و مربیان بهداشت مدارس شهرستان راور،چهارشنبه بیست و ششم اردیبهشت در محل سالن آموزش مرکز بهداشت برگزار شد.

جلسه تقدیر از ماماهای شاغل در مرکز بهداشت شهرستان راور، چهارشنبه بیست و ششم اردیبهشت در محل دفتر ریاست مرکز بهداشت برگزار شد.

کمیته ژنتیک اجتماعی، شنبه بیست و دوم اردیبهشت ماه در محل مرکز بهداشت شهرستان راور برگزار شد.

اولین جلسه کمیته بهداشت روان مرکز بهداشت شهرستان راور در سال جاری، پنج شنبه بیستم اردیبهشت در محل دفتر رییس مرکز بهداشت برگزار شد.

جشن بهداشت دست با حضور رییس بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع) شهرستان راور، بیست و دوم اردیبهشت ماه در سالن آموزش شبکه بهداشت و درمان برگزار شد.

اولین نشست هم اندیشی حراست شبکه بهداشت و درمان راور با مدیران حوزه اداری و مالی این مرکز در سال 97 ، سه شنبه هجدهم اردیبهشت ماه برگزار شد.

مراسم تکریم و معارفه مسئول روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان راور سه شنبه هجدهم اردیبهشت ماه در مرکز بهداشت برگزار شد.

کارگاه دو روزه احیای پایه کودکان و نوزادان،در تاریخ های هفدهم و هجدهم اردیبهشت ماه در سالن آموزش مرکز بهداشت راور برگزار شد.

به مناسبت هفته جوان، برگزار شد:
جلسه آموزشی سیاست های کلی جمعیت در شهر راور

به مناسبت هفته جوان، جلسه آموزشی سیاست های کلی جمعیت به همت واحد بهداشت خانواده مرکز بهداشت راور پنج شنبه سیزدهم اردیبهشت ماه در محل باشگاه ورزشی صفا شهر راور برگزار شد.

به مناسبت روز ماما مسئولین شبکه بهداشت و درمان شهرستان راور از پرسنل مامایی بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع) تقدیر کردند.

طراحی، اجرا و پشتیبانی : karamoozian.ir