آخرین اخبار شهرســتان زرند

کارگاه آموزشی ویژه تیم واکنش سریع بهداشت و درمان شهرستان زرند در سالن آموزش شبکه بهداشت و درمان این شهرستان برگزار شد.

جلسه هماهنگی هفته ملی مبارزه با سرطان با حضور مسئولین واحدهای مرکز بهداشت شهرستان زرند برگزار شد.

جلسه آموزشی "pMtct ویژه زنان باردار" با حضور کلیه ماماهای مراکز بهداشتی و درمانی شهرستان زرند در سالن آموزش سلامت مرکز بهداشت برگزار شد.

کارگاه آموزشی HIS با عنوان ثبت اطلاعات، 26 آذر ماه در سالن آموزشی شبکه بهداشت و درمان برگزار شد.

جلسه آموزشی بیماری ایدز و سل و راه های پیشگیری از این بیماری ها ویژه داوطلبین سلامت شهرستان زرند پنج شنبه 23 آذر ماه در سالن آموزش سلامت مرکز بهداشت این شهرستان برگزار شد.

کارگاه آموزشی بیماری های غیر واگیر، ویژه پرسنل خانه های بهداشت، کاردان ها، کارشناسان، مراقبین سلامت مراکز بهداشتی و درمانی شبکه بهداشت و درمان زرند در سالن آموزش سلامت این مرکز برگزار شد.

معاون وزیر راه و مسکن و شهرسازی به همراه فرماندار و نماینده مردم شهرستان زرند در مجلس شورای اسلامی از روند کار بیمارستان جدید سینا بازدید کردند.

سومین جلسه هم اندیشی برگزاری همایش استانی کمیته راهبردی جامعه ایمن استانی با حضور فرماندار، نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی و مسئولین شهرستان زرند در محل فرمانداری این شهرستان برگزار شد.

معاون فرماندار شهرستان زرند و هیأت همراه به اتفاق دکتر رشیدی از بیمارستان جدید سینای در حال احداث شهرستان بازدید کردند.

کارگاه خدمات نوین سلامت ویژه پزشکان و ماماهای مراکز خدمات جامع سلامت و مسئولین واحدهای بهداشتی مرکز بهداشت شهرستان زرند، پنجشنبه دوم آذر ماه در سالن آموزش بهداشت برگزار شد.

طراحی، اجرا و پشتیبانی : karamoozian.ir